fbpx

Pengesetan Rujukan

Laman ini mengandungi rujukan dengan plugin seting lalai sedikit lebih tua.

template senarai v3 dan CSS

Penyenaraian #1

<div class=”videowhisperWebcam”>
<div class=videowhisperTitle”>#nama #</Bhg.>
<div class=videowhisperTime”>#banLink # #age #</Bhg.>
<div class=”videowhisperCPM”>Peribadi: #clientCPM # #currency # /m kawal</Bhg.>
<a href =”#URL #”>#Pratonton #</yang>
<div class=”videowhisperBrief”>#roomBrief #</Bhg.>
<div class=”videowhisperTags”>#roomTags #</Bhg.>
<div class=”videowhisperGroupMode”>Mod: #groupMode #</Bhg.>
<div class=”videowhisperGroupCPM”>#groupCPM # #currency # /m kawal</Bhg.>
<div class=”videowhisperPerformers”>#penghibur #</Bhg.>
#Masukkan #
</Bhg.>

Penyenaraian #2

<div class=”videowhisperWebcam2″>
<div class=videowhisperTitle”>#nama #</Bhg.>
<div class=videowhisperTime”>#banLink # #age #</Bhg.>
<div class=”videowhisperCPM”>Peribadi: #clientCPM # #currency # /m kawal</Bhg.>
<a href =”#URL #”>#Pratonton #</yang>
<div class=”videowhisperBrief”>#roomBrief #</Bhg.>
<div class=”videowhisperTags”>#roomTags #</Bhg.>
<div class=”videowhisperGroupMode”>Mod: #groupMode #</Bhg.>
<div class=”videowhisperGroupCPM”>#groupCPM # #currency # /m kawal</Bhg.>
<div class=”videowhisperPerformers”>#penghibur #</Bhg.>
#Masukkan #
</Bhg.>

CSS

<gaya jenis =”teks/css”>
.videowhisperSearchBox{
Paparan:sebaris-blok;
pengalas: 2px;
margin: 2px;
}
.videowhisperSearch{
-tempoh WebKit transisi: 0.4s; /* Safari */
tempoh transisi: 0.4s;
pengalas: 2px;
margin: 2px;
warna: #eee;
background: #556570;
border: Tiada seorang pun;
}
.videowhisperSearch:hover {
background-color: #555555;
warna: Putih;
}
.videowhisperInput{
pengalas: 2px;
margin: 2px;
}
.videowhisperEnter
{
kedudukan: mutlak;
Paparan:sebaris-blok;
bottom: 5px;
hak: 5px;
saiz fon: 16px;
warna: #333;
background-color:#eee;
pengalas: 5px;
z-index: 10;
}
.videowhisperEnter: hover
{
background-color: #fff;
}
.videowhisperMdropbtn {
background-color: #AF4C50;
warna: Putih;
pengalas: 5px;
saiz fon: 16px;
border: Tiada seorang pun;
kursor: penuding;
}
.videowhisperMdropdown {
kedudukan: mutlak;
Paparan: sebaris-blok;
bottom: 5px;
hak: 5px;
}
.videowhisperMdropdown-kandungan {
Paparan: Tiada seorang pun;
kedudukan: mutlak;
background-color: #f9f9f9;
min-lebar: 160px;
Peti-bayang-bayang: 0sgt 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
z-index: 15;
bottom: 25px;
hak: 0px;
menyelaraskan teks: hak;
}
.videowhisperMdropdown-kandungan yang {
warna: hitam;
pengalas: 810px sgt;
teks-hiasan: Tiada seorang pun;
Paparan: Blok;
}
.videowhisperMdropdown-kandungan yang:hover {
background-color: #f1e1e1
}
.videowhisperMdropdown:hover .videowhisperMdropdown-kandungan {
Paparan: Blok;
}
.videowhisperMdropdown:hover .videowhisperMdropbtn {
background-color: #8e3e41;
}
.videowhisperWebcam
{
kedudukan: relatif;
Paparan:sebaris-blok;
apungan: Kiri;
border:1sgt #aaa pepejal;
background-color:#666;
pengalas: 0px;
margin: 2px;
width: 240px;
height: 240px;
overflow: tersembunyi;
z-index: 0;
}
.videowhisperWebcam2
{
kedudukan: relatif;
Paparan:sebaris-blok;
apungan: Kiri;
border:1sgt #aaa pepejal;
background-color:#666;
pengalas: 0px;
margin: 2px;
width: 486px;
height: 486px;
overflow: tersembunyi;
z-index: 0;
}
.videowhisperSnap
{
width: 240px;
height: 180px;
}
.videowhisperSnap2
{
width: 486px;
height: 364px;
}
.videowhisperWebcam:hover, .videowhisperWebcam2:hover {
border:1sgt #fff pepejal;
background-color:#333;
}
.videowhisperPreview
{
width: 240px;
height: 180px;
pengalas: 0px;
margin: 0px;
border: 0px;
z-index: 1;
}
.videowhisperPreview2
{
width: 486px;
height: 364px;
pengalas: 0px;
margin: 0px;
border: 0px;
z-index: 1;
}
.videowhisperTitle
{
kedudukan: mutlak;
atas:5px;
Kiri:5px;
saiz fon: 20px;
warna: #FFF;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperTime
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 65px;
Kiri:5px;
saiz fon: 14px;
warna: #FFF;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperTags
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 40px;
Kiri: 5px;
saiz fon: 14px;
warna: #fff;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperBrief
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 22px;
Kiri: 5px;
saiz fon: 12px;
warna: #eee;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperGroupMode
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 5px;
Kiri: 5px;
saiz fon: 14px;
warna: #eef;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperGroupCPM
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 5px;
hak: 70px;
saiz fon: 14px;
warna: #EFE;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperPerformers
{
kedudukan: mutlak;
atas: 30px;
Kiri: 5px;
saiz fon: 12px;
warna: #Yuran;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperCPM
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 65px;
hak:5px;
saiz fon: 14px;
warna: #FFF;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
z-index: 10;
}
.videowhisperButton {
-MOZ-Peti-bayang-bayang:sisipan 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-Peti-bayang-bayang:sisipan 0px 1px 0px 0px #ffffff;
Peti-bayang-bayang:sisipan 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-border-atas-kiri-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-topleft:6px;
sempadan-atas-kiri-jejari:6px;
-WebKit-border-atas-kanan-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-topright:6px;
sempadan-atas-kanan-jejari:6px;
-WebKit-border-bawah-kanan-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-bottomright:6px;
sempadan-bawah-kanan-jejari:6px;
-WebKit-border-bawah-kiri-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-bottomleft:6px;
sempadan-bawah-kiri-jejari:6px;
teks-Inden:0;
border:1sgt #dcdcdc pepejal;
Paparan:sebaris-blok;
warna:#666666;
keluarga fon:Verdana;
saiz fon:15px;
font-berat:berani;
gaya fon:biasa;
pengalas: 10px;
width:200px;
teks-hiasan:Tiada seorang pun;
menyelaraskan teks:center;
teks-bayang-bayang:1sgt 1px 0px #ffffff;
background-color:#e9e9e9;
}
.videowhisperButton:hover {
background-color:#f9f9f9;
}
.videowhisperButton:aktif {
kedudukan:relatif;
atas:1px;
}
td {
pengalas: 4px;
}
Jadual, .videowhisperTable {
sempadan-Langkau: 4px;
sempadan-keruntuhan: berasingan;
}
.videowhisperDropdown {
Paparan:sebaris-blok;
border: 1sgt pepejal #111;
overflow: tersembunyi;
Border-radius:3px;
warna: #eee;
background: #556570;
width: 240px;
margin: 2px;
}
.videowhisperSelect {
warna: #fff;
teks-Inden: 10px;
saiz fon: 14px;
width: 100%;
border: Tiada seorang pun;
Peti-bayang-bayang: Tiada seorang pun;
background: telus;
Imej latar belakang: Tiada seorang pun;
-WebKit-penampilan: Tiada seorang pun;
}
.videowhisperSelect:fokus {
Senarai topik: Tiada seorang pun;
}
</gaya>

v2

Senarai
/WP-admin/admin.php?Laman = live webcam&Tab = senarai

Senarai AJAX CSS

<gaya jenis =”teks/css”>
.videowhisperWebcam
{
kedudukan: relatif;
Paparan:sebaris-blok;
border:1sgt #aaa pepejal;
background-color:#666;
pengalas: 0px;
margin: 2px;
width: 240px;
height: 240px;
}
.videowhisperWebcam:hover {
border:1sgt #fff pepejal;
background-color:#333;
}
.videowhisperWebcam IMG
{
pengalas: 0px;
margin: 0px;
border: 0px;
}
.videowhisperTitle
{
kedudukan: mutlak;
atas:5px;
Kiri:5px;
saiz fon: 20px;
warna: #FFF;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperTime
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 65px;
Kiri:5px;
saiz fon: 14px;
warna: #FFF;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperTags
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 40px;
Kiri: 5px;
saiz fon: 14px;
warna: #fff;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperBrief
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 22px;
Kiri: 5px;
saiz fon: 12px;
warna: #eee;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperEnter
{
kedudukan: mutlak;
Paparan:sebaris-blok;
bottom: 5px;
hak: 5px;
saiz fon: 16px;
warna: #333;
background-color:#eee;
pengalas: 5px;
}
.videowhisperEnter: hover
{
background-color: #fff;
}
.videowhisperCPM
{
kedudukan: mutlak;
bottom: 65px;
hak:5px;
saiz fon: 14px;
warna: #FFF;
teks-bayang-bayang:1px 1px 1px #333;
}
.videowhisperButton {
-MOZ-Peti-bayang-bayang:sisipan 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-Peti-bayang-bayang:sisipan 0px 1px 0px 0px #ffffff;
Peti-bayang-bayang:sisipan 0px 1px 0px 0px #ffffff;
-WebKit-border-atas-kiri-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-topleft:6px;
sempadan-atas-kiri-jejari:6px;
-WebKit-border-atas-kanan-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-topright:6px;
sempadan-atas-kanan-jejari:6px;
-WebKit-border-bawah-kanan-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-bottomright:6px;
sempadan-bawah-kanan-jejari:6px;
-WebKit-border-bawah-kiri-jejari:6px;
-MOZ-border-radius-bottomleft:6px;
sempadan-bawah-kiri-jejari:6px;
teks-Inden:0;
border:1sgt #dcdcdc pepejal;
Paparan:sebaris-blok;
warna:#666666;
keluarga fon:Verdana;
saiz fon:15px;
font-berat:berani;
gaya fon:biasa;
height:50px;
line-height:50px;
width:200px;
teks-hiasan:Tiada seorang pun;
menyelaraskan teks:center;
teks-bayang-bayang:1sgt 1px 0px #ffffff;
background-color:#e9e9e9;
}
.videowhisperButton:hover {
background-color:#f9f9f9;
}
.videowhisperButton:aktif {
kedudukan:relatif;
atas:1px;
}
td {
pengalas: 4px;
}
Jadual, .videowhisperTable {
sempadan-Langkau: 4px;
sempadan-keruntuhan: berasingan;
}
.videowhisperDropdown {
Paparan:sebaris-blok;
border: 1sgt pepejal #111;
overflow: tersembunyi;
Border-radius:3px;
warna: #eee;
background: #556570;
width: 240px;
margin: 2px;
}
.videowhisperSelect {
warna: #fff;
teks-Inden: 10px;
saiz fon: 14px;
width: 100%;
border: Tiada seorang pun;
Peti-bayang-bayang: Tiada seorang pun;
background: telus;
Imej latar belakang: Tiada seorang pun;
-WebKit-penampilan: Tiada seorang pun;
}
.videowhisperSelect:fokus {
Senarai topik: Tiada seorang pun;
}
</gaya>

Penyenaraian Template

<div class=”videowhisperWebcam”>
<div class=videowhisperTitle”>#nama #</Bhg.>
<div class=videowhisperTime”>#banLink # #age #</Bhg.>
<div class=”videowhisperCPM”>#clientCPM #$/ min</Bhg.>
<a href =”#URL #”><IMG src =”#gambaran #” lebar =”#thumbWidth #px” ketinggian =”#thumbHeight #px”></yang>
<div class=”videowhisperBrief”>#roomBrief #</Bhg.>
<div class=”videowhisperTags”>#roomTags #</Bhg.>
<kelas = “videowhisperEnter” href =”#URL #”>Masukkan</yang>
</Bhg.>