Porady

Zrzut ekranu 2015-10-29 20.16.01

Klienci mogą wysyłać wskazówki do wykonawców, zarówno w czat publiczny i prywatny Napisz wiadomość (widać).

W czat publiczny wskazówka pokazuje wszystkim (z dźwięku powiadomienia) ale klient może napisać niestandardowy komunikat, który pokazuje się wykonawcy tylko.

Tip dialog can be opened from Send Tip button available both in bottom control bar and in users list panel under Request Private Show button.

Nieograniczony wskazówka opcje (dla użytkowników wybrać) są konfigurowalne z wewnętrznej bazy danych:

  • ilość
  • etykieta
  • Domyślna uwaga (wiadomość) do wykonawcy
  • dźwięk (mp3) grać na końcówki

Administrator może również zdefiniować stosunek zarobione przez wykonawcę z porad. Wykonawca może otrzymać pełną kwotę lub tylko część kwoty końcówki (były. 90%).