Συμβουλές

Screenshot 2015-10-29 20.16.01

Οι υπολογιστές-πελάτες να στείλετε συμβουλές στους καλλιτέχνες ερμηνευτές σε δημόσια συνομιλία και ιδιωτικό videochat (δείχνει).

Σε δημόσια συνομιλία tip δείχνει σε όλους (με έναν ήχο ειδοποίησης) αλλά ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα που δείχνει να ερμηνευτής μόνο.

Tip dialog can be opened from Send Tip button available both in bottom control bar and in users list panel under Request Private Show button.

Συμβουλή απεριόριστες επιλογές (για τους χρήστες να επιλέξετε) είναι προσαρμόσιμη από backend:

  • ποσό
  • ετικέτα
  • Σημείωση προεπιλεγμένες (μήνυμα) να εκτελεστής
  • ήχος (MP3) να παίξει στην άκρη

Webmaster επίσης να καθορίσουμε την αναλογία που κερδίζονται από ερμηνευτής από συμβουλές. Ερμηνευτής μπορεί να λάβετε το πλήρες ποσό, ή ένα κομμάτι του ποσού συμβουλή (πρώην. 90%).