Consells

Screenshot 2015-10-29 20.16.01

Els clients poden enviar suggeriments als artistes tant al xat públic i privat videoxat (espectacles).

Tip options or buttons show in all interfaces for clients.

Al xat públic punta mostra a tothom (amb una notificació de so) però el client pot escriure un missatge personalitzat que mostra a l'artista única.

Tip dialog can be opened from Send Tip button available both in bottom control bar and in users list panel under Request Private Show button, in Legacy interface.

Opcions de punta il·limitades (per als usuaris seleccionar) are customizable from backend with different parameters used in different implementations:

  • quantitat
  • etiqueta
  • nota per defecte (missatge) l'intèrpret
  • sonar (mp3) per jugar en punta
  • image (icon of gift)

Webmaster també pot definir la relació obtinguda per intèrpret de consells. El protagonista pot rebre la suma complet o només una part de l'import de la propina (ex. 90%).

 

Tips are available in all interfaces with different implementations:

  • HTML5 videoxat
  • HTML5 Viure corrent
  • Legacy Video Messenger