Chế độ Chat nhóm

Giải pháp có thể được sử dụng trong nhiều chế độ (định cấu hình) đề cập đến trò chuyện nhóm, người dùng, ứng dụng.

Nhóm chế độ

Người quản trị có thể xác định tuỳ chỉnh Nhóm chế độ (unlimited number) với các cài đặt khác nhau từ phụ trợ, depending on site theme.
Sample group modes : Free/Paid/Platinum, Evaluation/Consultation or Free/Topless/Nude on adult related sites.
Mỗi chế độ có thể cấu hình các cài đặt khác nhau như chi phí cho mỗi phút (0 Đối với chế độ miễn phí), chế độ đặc biệt, tự động định kỳ webcam ảnh chụp nhanh, lưu trữ webcam stream và tự động xuất bản của dòng lưu trữ dưới dạng video.

Nhóm chế độ được chọn theo biểu diễn. Diễn viên chọn chế độ khi đi sống (trước khi bắt đầu phiên làm việc).

Nhóm PPV: Diễn viên cũng có thể bắt đầu phòng trong chế độ thanh toán nhóm. Tất cả người dùng nhập vào có được tính phí cho mỗi phút sau một thời gian ân sủng. Nhóm chi phí cho mỗi phút có thể được nhìn thấy trong danh sách và trong phòng khi truy cập vào. Quản trị viên có thể xác định nhiều nhóm tùy chỉnh chế độ (ex: miễn phí, trả tiền, đặc biệt) với các chi phí khác nhau cho mỗi phút và chế độ người dùng đặc biệt.
If enabled by admins, performers can define their own custom group pay per minute rate.

Chế độ người dùng đặc biệt

Đây là lựa chọn của người dùng/thành viên. Khi truy cập vào phòng từ webcam danh sách người dùng có thể chọn chế độ đặc biệt, mà thường liên quan đến các chi phí khác:

2 Cách chế độ: Nếu kích hoạt, một số hạn chế của người sử dụng có thể bắt đầu webcam của họ trong trò chuyện nhóm (Đối với các giao tiếp dễ dàng hơn với người biểu diễn). Chỉ biểu diễn có thể nhìn thấy luồng của họ và họ phải trả thêm tiền cho đặc quyền này. Phát hành các webcam liên quan đến việc thêm máy chủ streaming tải.
Đặt cấu hình 2 chi phí cho mỗi phút cho người sử dụng trong cách khe 2 way mode as “2waywhen defining group modes.
If enabled by admins, performers can define 2way slots for their room.

Chế độ Voyeur: Nếu kích hoạt, người dùng có thể xem biểu diễn mà không tham gia trò chuyện. Cũng của tên người dùng trong phiên làm việc trực tiếp obfuscated. Biểu diễn không biết sống tên của người sử dụng là xem như voyeur, nhưng voyeur tên người dùng cho thấy trong phần giao dịch, sau khi phiên họp. Tuyệt vời cho các khách hàng mà muốn tham dự các buổi họp công cộng nhưng không muốn để tương tác.
Quản trị viên có thể đặt cấu hình các chi phí cho mỗi phút cho người sử dụng xem như voyeur. Voyeur chế độ cũng có thể được kích hoạt cho riêng cho thấy (Vì vậy, diễn viên trả tiền để xem biểu diễn riêng Hiển thị).

Chế độ trình bày

Advanced application can be used in presentation mode (một đặc biệt chế độ ứng dụng).
Can be enabled by administrator globally depending on site theme (hợp tác, e-learning, trình bày dự án) or by each performer for own rooms, if feature is allowed by admins.

Điều này bao gồm một màn hình trình bày và nhiều tính năng mới như chia sẻ tập tin, trình chiếu, chú thích, ghi âm, bảng.
Biểu diễn có thể chọn những gì để hiển thị trên màn hình trình bày (sở hữu hoặc người tham gia camera, slide với chú thích).
Cũng có thể mở thêm bảng video cho máy ảnh của riêng hoặc khác ngoài các màn hình trình bày.

Trình bày chế độ có thể được sử dụng cho các lớp học e-learning, tư vấn, Hội thảo, nghiên cứu khoa học buổi, bài thuyết trình.

Presentation mode is only available for advanced application (Flash plugin based for PC browsers).

Điện thoại di động hỗ trợ cho nhóm chế độ, HTML5 Interface, WebRTC, HLS

Do hạn chế của trình duyệt di động, solution implements special interfaces for mobile users because the advanced web apps are not supported.

Solution supports 3 types of interfaces that can be selected by performer when starting a session:

  • Advanced – (PC Flash) 1/2 way group streaming, 2 way private show requests, lời khuyên, presentation/consultation mode, RTMP streaming
  • HTML5 – 1 way group streaming, lời khuyên, WebRTC & HLS/MPEG streaming (transcoded RTMP broadcasts)
  • HTML5 App (beta) – 1 way group streaming, 2 way private show requests, WebRTC streaming

HTML5 interface can be started by performer, using WebRTC to broadcast/playback. Streams from advanced interface mode are also available for mobile users: HTML5 dòng của biểu diễn webcam được hỗ trợ như HLS / Dấu gạch ngang sau transcoding.
Một trò chuyện HTML cũng có thể được kích hoạt cho các thiết bị hỗ trợ nội tuyến streaming (một số sẽ hiển thị dòng video toàn màn hình như vậy không có các yếu tố khác như trò chuyện có sẵn trong trình duyệt di động).
Trò chuyện nhóm thanh toán được hỗ trợ với các trò chuyện html nhưng không được khuyến khích vì buổi kiểm soát dựa trên JS (mà có thể vô hiệu hóa/thay đổi phía khách hàng).
HTML5 giải pháp hỗ trợ tương tác như yêu cầu phải trả riêng cho mỗi phút Hiển thị, phát sóng của máy ảnh, Hệ thống tin nhắn.

HTML5 App is built to provide advanced interactions similar to advanced legacy interface (PC Flash App) and is currently included as beta release for testing.

Cho các chức năng tiên tiến bao gồm sống tương tác an toàn đáng tin cậy và phát sóng điện thoại di động camera, tùy chỉnh các ứng dụng di động can also be developed.

Also see:

Pay Per View Videochat Tính năng giải pháp