fbpx

Tại sao WordPress?

Most big projects require a framework or CMS for professional software. A good framework and clear coding standards result in efficient, reliable and secure code.

 • WordPress is the top platform of choice for top sites: Về 1/3 của hầu hết các trang web thành công 10k sử dụng trực tuyến WordPress.
 • Reliablean toàn: WordPress is an open source platform with clear security standards. Code is tested on many sites and evaluated by developer community. Plugins and updates are distributed efficiently trough WP repository. Easily add security plugins like WordFence site firewall and scanner, registration email verification, SSL redirection, reCaptcha v3.
 • Easy promotion: search engine friendly URLs, plugins for generating sitemaps, newsletters, integrating social media and most popular services.
 • Wide selection of plugins: free and commercial plugins are available to expand functionality. Most site services provide WP plugins for easy integration.
 • Wide selection of chủ đề: free and commercial themes to quickly skin website.
 • Large community of experienced developers and designers
 • Fast and cost effective customizations: Pick a theme, plugins for features you need, easily setup content pages and menus.

WordPress bao gồm nhiều plugin nâng cao, thử nghiệm và sử dụng trên hàng triệu trang web. Most plugins are free and many provide option to also add premium functionality. Review plugins for an ninh & sự đáng tin cậy, thành viên & vendors, Thanh toán & micropayments, turnkey site features (cửa hàng trực tuyến, forum, social network, Lms).

Security & Reliability Plugins

 • WordFence: tường lửa và máy quét trang web (cấu hình để bảo vệ bằng các nỗ lực đăng nhập không thành công, bot tấn công / yêu cầu lũ lụt, quét phần mềm độc hại hoặc lỗ hổng).
 • Để ngăn chặn việc đăng ký thư rác sử dụng CAPTCHA plugin (có được một phím từ Google) và người dùng xác minh plugin để tự động xác minh người dùng bằng xác nhận qua email. Cũng thiết lập một tài khoản email đặc biệt và một plugin SMTP để đảm bảo người dùng nhận được email xác minh.
 • Một plugin thư SMTP như WP dễ dàng SMTP và thiết lập một tài khoản email thực sự từ phụ trợ hosting của bạn (thiết lập một email từ CPanel) hoặc bên ngoài (Gmail hoặc nhà cung cấp khác), để gửi email bằng cách sử dụng SSL và tất cả minh. Điều này sẽ làm giảm sự cố mà người dùng don ’ t tìm email đăng ký do kích hoạt bộ lọc thư rác.
 • Updraft Plus: Tự động sao lưu WordPress plugin. Miễn phí cho lưu trữ cục bộ. Sản xuất bản sao lưu các trang web bên ngoài được đề nghị (phí bảo hiểm). Tuyệt vời để có điểm khôi phục trong trường hợp chỉnh không thành công, Hacks, mất dữ liệu.
 • Plugin redirection HTTPS như Thực sự đơn giản SSL , Nếu bạn có một chứng chỉ SSL và HTTPS cấu hình (như kế hoạch VideoWhisper). HTTPS là cần thiết để phát sóng webcam, trong các mới nhất trình duyệt như Chrome.
 • WP Super Cache: Cache (cấu hình để không cache cho người dùng được biết đến hoặc nhận được tham số, Tuyệt vời cho bảo vệ chống lại bot hoặc trình thu thập ăn uống tài nguyên trang web)
 • Jetpack: tối ưu hóa trang web (buổi biểu diễn, an ninh, Giám sát, phương tiện truyền thông xã hội xuất bản).

Premium Membership Management Plugins

 • Thành viên WooCommerce: Thiết lập các thành viên trả tiền như các sản phẩm. Thừa hưởng với đăng ký plugin cho phép thành viên đăng ký.
 • Đăng ký WooCommerce: Cài đặt đăng ký sản phẩm, nội dung. Thúc đẩy các thành viên plugin để thiết lập tư cách thành viên subscriptionsSetup ít 1 vai trò thanh toán mà thành viên có được bằng cách mua thành viên.

Premium Vendor / Provider Plugins

Thanh toán & Microtransaction Token Wallets

Giải pháp là có thể làm việc với 2 tín dụng wallet plugins: myCREDTeraWallet (WooComerce cổng wallet / WooWallet).
These can be used to add support for multiple billing gateways including Paypal, Zombaio, Skrill, BitPay, Sọc, Square, CoinBase, Amazon, CCBill, PayU. Để biết thêm chi tiết hãy xem Billing Options section on Pay Per View features Trang.

Khách hàng có thể trả trước các khoản tín dụng (thẻ) mà hiển thị trong ví trang web và có thể sử dụng bất cứ lúc nào sau này chat để trả tiền cho riêng cho thấy mỗi phút, gửi Mẹo để biểu diễn hoặc truy cập nội dung được thanh toán. Thẻ có thể được sử dụng cho các dịch vụ từ biểu diễn khác nhau và các nội dung từ các chủ sở hữu khác nhau, bất cứ lúc nào sau khi gửi tiền.

Turnkey Feature Plugins

 • WooCommerce : Ecommerce nền tảng
 • Buddypress : Comunity (thành viên hồ sơ, hoạt động suối, Nhóm người dùng, Tin nhắn)
 • Sensei LMS : Học Hệ thống quản lý
 • bbPress: làm sạch thảo luận Diễn đàn

Complementary Integration Plugins

VideoWhisper developers and maintains complementary feature plugins, for easily integrating features that work well with this solution:

 

Các Trả phíVideochat turnkey site solution is based on WP and multiple WP plugins.