fbpx

Quà tặng và mục tiêu quyên góp

Quà tặng: Clients can send gifts (thẻ) in private or group chat.

Quà tặng: Clients can send gifts (thẻ) in private or group chat.

 

Gift goals in chat: gifs add up to goals. Completing a goal moves to next one.

Gift goals in chat: gifs add up to goals. Completing a goal moves to next one.


Donation Goals Tab: Room owner can setup multiple donation goals, progressive or independent where participants can contribute anytime.

Donation Goals Tab: Room owner can setup multiple donation goals, progressive or independent where participants can contribute anytime.

Quà tặng / Đóng góp

 • Gifts can be toggled from settings.
 • Clients can send gifts/tips/donations to performer(s) both in public chat and private sessions.
 • Lựa chọn không giới hạn Mẹo (cho người dùng lựa chọn) có thể tùy chỉnh từ backend với các thông số khác nhau được sử dụng trong việc triển khai khác nhau:
  • lượng
  • nhãn hiệu
  • lưu ý mặc định (lời nhắn) người trình diễn
  • âm thanh (mp3) để chơi trên đầu
  • Hình ảnh (biểu tượng của món quà)
 • Webmaster cũng có thể xác định tỷ lệ thu được biểu diễn từ các lời khuyên. Performer có thể nhận được số tiền đầy đủ hay chỉ một phần số tiền tip (Ex. 90%).
 • When multiple performers are checked in for a group session, the gifts are shared in equal amounts.

Donation Goals

 • Goals can be toggled from settings.
 • Webmaster defines default goals and performer can setup own custom goals.
 • All gifts add up to complete room goals for progressive goals.
 • When a goal is completed room moves to next goal.
 • Participants can contribute to current room goal or independent goals anytime.
 • Goals can be sorted by their order or donation amount.