fbpx

Performer Dashboard

Wykonawcy (Dostawców) mieć specjalny pulpit nawigacyjny (strona) aby zarządzać kontem, pokój(s) i przejdź do trybu online.

Dla grupy wypłacane tryby, administratorzy konfigurują różne tryby z dostosowany koszt za minutę. Udając się na żywo, wykonawca może wybierz żądany tryb (i koszt za minutę) Opcje listy.

Performer Dasboard: Accordion Room Sections on Mobile

Wykonawca Dasboard: Sekcje pokoju akordeonowego na urządzeniach mobilnych


Widok automatycznej aplikacji mobilnej: Akordeon

Administrator może skonfigurować sekcje zarządzania pomieszczeniami, aby były wyświetlane jako karty, Akordeon, rozszerzone rozdziały (brak JS) lub auto (karty na pc i akordeon na telefon komórkowy).

Zatwierdzenie dostawcy : Rekordy kont administracyjnych

Konta dostawców treści mogą być wymagane do wypełnienia pól administracyjnych do weryfikacji i zatwierdzenia.
Wymagane pola można dostosowywać z zaplecza i mogą zawierać przesyłanie plików.

Administrative Account Records: Content provider accounts can be requested to fill administrative fields for verification and approval. This can be customized from backend and can include file uploads.

Rekordy kont administracyjnych: Konta dostawców treści mogą być wymagane do wypełnienia pól administracyjnych do weryfikacji i zatwierdzenia. Można to dostosować z zaplecza i może zawierać przesyłanie plików.