fbpx

Studio-studio

Studio-studio boleh menguruskan pelbagai penghibur yang menggunakan akaun menyingkatkan.

Admin boleh mengaktifkan pendaftaran studio atau menguntukkan peranan ini secara manual atau dengan keahlian berbayar.

Studio-studio mempunyai panel kawalan dengan keupayaan tertentu untuk mengurus akaun penghibur:

  • manage administrative account records including payout details, as performers
  • Cipta akaun penghibur (nama pengguna, e-mel, kata laluan yang pertama adalah dijana dan bersedia untuk berkongsi)
  • Mendaya/menyahdaya akaun penghibur
  • kira-kira pandangan dan statistik terperinci token (log transaksi) bagi menilai
  • collect payment from performers (to request an aggregated payout for entire studio)
  • Cipta dan Uruskan senarai webcam (melaksanakan saluran)
  • Peruntukkan penghibur(s) untuk senarai webcam (Jadi pelakon boleh disiarkan saluran tersebut dari dashboard mereka)

Studio-studio boleh sediakan senarai webcam dikongsi (melaksanakan saluran) di mana penghibur yang berbeza boleh disiarkan.
Dalam contoh studios boleh sediakan saluran bagi lokasi yang boleh digunakan oleh penghibur-penghibur yang berbeza.
Pelakon yang juga boleh menyemak penghibur lain hadir di lokasi itu apabila akan hidup. Pendapatan daripada Kumpulan membayar setiap minit sesi akan dikongsi di antara penghibur yang berdaftar di.