שיחות וידאו לעמודים לדקה

HTML5 פרטיים 2 דרך מצלמת וידאו שיחה. תשלום לפי דקה.

HTML5 פרטיים 2 דרך מצלמת וידאו שיחה. אופציונאלי: לשלם לדקה, audio only, טיפים/מתנות, reveal/uncover after warmup with timer.

 

Private locked call can be setup by performer/provider for specific user resulting in a call access link.

Private Locked Call can be setup by performer/provider for specific user resulting in a call access link.


Private call can also be requested by users for public rooms, directly from webcam room listings.

Instant Private Call can be requested by users for public rooms, directly from webcam room listings.


הלקוח יכול לבקש תשלום לפי דקה בלבד 2 דרך שיחת וידאו לספק. המבצע יכול לקבל או לסרב ולהישאר בצ קבוצתי ציבורי.

Instant Private Call Request from Group Chat: הלקוח יכול לבקש תשלום לפי דקה בלבד 2 דרך שיחת וידאו לספק. המבצע יכול לקבל או לסרב ולהישאר בצ קבוצתי ציבורי.


Users can access all their locked call rooms from client dashboard.

Locked CallsClient Dashboard: Users can access all their locked call rooms from client dashboard.

 

PaidVideochat turnkey site solution implements advanced PPM video calls with HTML5 Videochat.

There are 2 types of private video calls:

 1. Instant videocalls can be requested when performer is live in videochat:
  live from webcam listings
  during group chat
 2. Locked videocall links can be setup by performer from dashboard for specific users by username or email.
  • Each call is restricted to a client and can be accessed by link only by that logged in client.
  • Client can access a list of all available calls from Client Dashboard.
  • Performer can start or live switch room to Calls Only mode: only users with a call link can access.

Performer Call Chat Modes

In addition to group chat modes, performer can Go Live in Calls או Locked Calls מצב, disabling group chat.
Performers can use call only modes to take calls, without starting group / presale chat.
These modes are predefined in latest defaults.
In Locked Calls mode, room is only available for predefined call links, hiding from room list.

A simplified lobby shows other participant status, until ready.

A simplified lobby shows other participant status, until ready.

In 2 דרך שיחות וידאו, client can publish own camera, see live balance, send tips/gifts depending on configured features. The Reveal/Uncover button hides after activation.

In 2 דרך שיחות וידאו, client can publish own camera, see live balance, send tips/gifts depending on configured features. The Reveal/Uncover button hides after activation.

Video Call Features
 • 100% web based, 2 דרך, HTML5 live video streaming and chat
 • בחר מצלמה, microphone, רזולוציה with adaptive bitrate quality options
 • Wait lobby showing live status until other user is online, available and accepts
 • Audio mode: website or user (if options are enabled) can be configured in Audio Only mode, meaning only microphone will be available for audio + text calls. Can be used for bandwidth restricted projects or professionals / advisors that don’t want to share webcam.
 • לשלם דקה ל (PPM): לחלופין, עלות לדקה (CPM) can be defined by admin or performer if allowed, for each webcam room.
  A grace time can be configured, in example free 30s for setup and warmup until paid session. Cost is displayed in webcam listings and room chat.
  CPM can be configured to 0 to disable pay per minute.
 • טיפים/מתנות: Participant can send tips/gifts to room owner / ההופעה.
  Predefine list of tip amounts with icons is configurable from settings.
 • Each user can configure מצב אפל / Light Mode preference for own interface.
  Preference is preserved, unless reset option is enabled from backend settings.
Reveal mode: if enabled session starts with microphone and text chat only. After a configurable warmup duration, user can also reveal own webcam.

Reveal mode: if enabled session starts with microphone and text chat only. After a configurable warmup duration, user can also reveal own webcam.

Reveal / Uncover Mode

Call can be started with microphone only (צ'אט + אודיו) and a Reveal button activates after some warmup time.
User can reveal own webcam by choice after warmup time. There’s a timer showing time left until webcam can be uncovered.
Warmup time can be configured from settings or by user if options are enabled in chat interface.