نکات

صفحه 2015-10-29 20.16.01

مشتریان می توانند راهنمایی برای نوازندگان هر دو در چت عمومی و ویدیویی خصوصی ارسال (نشان می دهد).

در چت عمومی را نشان می دهد نوک به همه (با اطلاع رسانی صدا) اما مشتری می تواند یک پیام سفارشی که نشان می دهد به عملکرد ارسال تنها.

گفت و گو نکته را می توان از دکمه نکته ارسال هر دو در نوار کنترل پایین و در کاربران فهرست پنل درخواست پاسخ به دکمه نمایش خصوصی باز کرد دسترس.

گزینه های نوک فضای مجاز: نامحدود (برای کاربران برای انتخاب) قابل تنظیم از باطن هستند:

  • میزان
  • برچسب
  • توجه داشته باشید به طور پیش فرض (پیام) به عملکرد
  • صدا (MP3) برای بازی در نوک

وب مستر همچنین می توانید نسبت به دست آمده توسط نوازنده از راهنمایی تعریف. عملکرد می تواند میزان کامل و یا بخشی از تنها مقدار نوک دریافت (سابق. 90%).