fbpx

Studios

Studios można zarządzać wielu wykonawców przy użyciu konta centralizacji.

Administratorzy mogą włączyć rejestrację studios lub przypisania tej roli ręcznie lub przez płatne członkostwo.

Apartamenty typu Studio obejmują panel z określonymi możliwościami do zarządzania wieloma kontami wykonawca:

  • manage administrative account records including payout details, as performers
  • Tworzenie kont wykonawca (Nazwa użytkownika, Adres e-mail, pierwsze hasło jest generowany i dostępne do akcji)
  • Włączanie i wyłączanie performera
  • Zobacz równowagę i tokeny szczegółowe statystyki (dzienniki transakcji) dla każdego wykonawcy
  • collect payment from performers (to request an aggregated payout for entire studio)
  • Utwórz i Zarządzaj ofertami webcam (wykonywanie kanałów)
  • przypisać wykonawca(s) do kamery internetowej aukcji (tak wykonawca może nadawanie tych kanałów z ich pulpitu nawigacyjnego)

Apartamenty typu Studio można skonfigurować udostępnione kamery oferty (wykonywanie kanałów) gdzie można emitować różnych wykonawców.
W przykładzie studios można skonfigurować kanał dla lokalizacji, który może być używany przez różnych wykonawców.
Wykonawcą można również sprawdzić w innych wykonawców, które są obecne w tej lokalizacji, udając się na żywo. Zarobki od grupy płacić za minutę, których sesje są współużytkowane przez wykonawców zaewidencjonowanej.