Pokaż Multi Model

Wykonawca wielu można działać/używać kamery internetowej aukcji (kanał).

  • podczas konfigurowania kamery oferty, studios and individual models can fill a list of performers that can enter each channel
  • Kiedy tryb na żywo będzie można sprawdzić również w innych modelach (z listy z polami wyboru lub według nazwy)
  • earnings are divided equally between all models checked into session (Kiedy 2 modele sprawdzone, Każdy dostaje 1/2)
  • kamery internetowe na żywo lista zawiera modele obecnie nadawania na każdym kanale