הצג מודל רב

אמן מרובים יכולים לפעול/שימוש רישום מצלמת אינטרנט (ערוץ).

  • בעת הגדרת רישומים מצלמת אינטרנט, אולפני ודגמים בודדים ניתן למילוי רשימה של שחקנים יכולים להזין כל ערוץ
  • כאשר מתקיימת במצב ניתן גם לבדוק במודלים אחרים (מרשימת עם תיבות סימון או לפי שם)
  • הרווחים מתחלקים שווה בשווה בין כל הדגמים בדק לתוך הפעלה (מתי 2 מודלים הוכנס, כל אחד מקבל 1/2)
  • רשימת מצלמות בשידור חי כוללת את הדגמים כיום משדר לכל ערוץ