fbpx

استودیو

استودیو می توانید نوازندگان متعدد با استفاده از یک حساب متمرکز مدیریت.

مدیران می توانید ثبت نام از استودیوهای فعال یا این نقش اختصاص دستی و یا با عضویت پرداخت.

استودیو داشبورد با قابلیت های خاص برای مدیریت حساب های چندگانه عملکرد:

  • manage administrative account records including payout details, as performers
  • ایجاد حساب عملکرد (نام کاربری, پست الکترونیک, رمز عبور اول تولید شده و در دسترس برای به اشتراک گذاشتن)
  • فعال / غیر فعال کردن حساب عملکرد
  • نمایش تعادل و نشانه آمار دقیق (سیاهههای مربوط معامله) برای هر عملکرد
  • collect payment from performers (to request an aggregated payout for entire studio)
  • ایجاد و مدیریت لیست وب کم (انجام کانال)
  • اختصاص عملکرد(بازدید کنندگان) به لیست وب کم (بنابراین عملکرد می توانید آن کانال را از داشبورد خود پخش)

استودیو می توانید راه اندازی به اشتراک گذاشته لیست وب کم (انجام کانال) که در آن نوازندگان مختلف می توانید پخش.
در مثال استودیوهای می توانید راه اندازی یک کانال برای یک مکان است که می تواند توسط نوازندگان مختلف استفاده می شود.
بازیگر همچنین می توانید در دیگر نوازندگان در حال حاضر در آن مکان در هنگام رفتن زندگی می کنند بررسی. درآمد از گروه پرداخت در هر جلسه دقیقه بین چک در نوازندگان به اشتراک گذاشته.