fbpx

Escriptori digital performer

Artistes intèrprets o executants (Proveïdors) tenir un escriptori digital especial (Pàgina) per gestionar el compte, Habitació(s) i entrar en línia.

Performer Dashboard: Providers have a dashboard to manage account, room(s) and go online.

Escriptori digital performer: Els proveïdors tenen un escriptori digital per gestionar el compte, Habitació(s) i entrar en línia.

Grup pagat modes, els administradors configuren diferents modes d'habitació amb un cost per minut personalitzat. Quan es va en directe, intèrpret pot seleccionar el mode desitjat (i el cost per minut) Llista d'opcions.

Performer Dasboard: Accordion Room Sections on Mobile

Intèrpret dasboard: Seccions d'acordió per a mòbils


Vista automàtica mòbil: Acordió

L'administrador pot configurar les seccions de gestió de sala per mostrar-les com a pestanyes, Acordió, capítols expandits (no JS) o auto (pestanyes en PC i acordió en mòbil).

Aprovació del proveïdor : Registres del compte administratiu

Es poden sol·licitar comptes de proveïdor de contingut per emplenar els camps administratius per a la verificació i l'aprovació.
Els camps obligatoris es poden personalitzar des del dorsal i poden incloure càrregues de fitxers.

Administrative Account Records: Content provider accounts can be requested to fill administrative fields for verification and approval. This can be customized from backend and can include file uploads.

Registres del compte administratiu: Es poden sol·licitar comptes de proveïdor de contingut per emplenar els camps administratius per a la verificació i l'aprovació. Això es pot personalitzar des del dorsal i pot incloure càrregues de fitxers.